Błąd w zapytaniu: SELECT x.hit_roku, p.opis, p.pracownia, p.nazwa, p.id, p.polecane, p.thumb, p.powierzchnia, p.pow_zabudowy, p.kubatura, p.dach, p.pow_dachu, p.nachylenie, p.wysokosc, w.vat, w.cena, w.promo as promo, w.promo_cena as promo_cena, (SELECT miniaturka FROM widoki WHERE projekt = p.id ORDER BY id ASC LIMIT 1) as preview FROM projekty p INNER JOIN (SELECT id,projekt,vat,cena,szerokosc, promo, promo_cena FROM wersje ORDER BY (cena * (1+vat/100))) AS w ON p.id = w.projekt JOIN (SELECT projekty_id, hit_roku FROM projekty_dnia GROUP BY projekty_id ORDER BY RAND(DAYOFMONTH(NOW())) LIMIT 1) x ON x.projekty_id = p.id GROUP BY p.id